lunes, 29 de diciembre de 2014

Poesia de Nadal


                           
                                  Alex Llamas recita la poesia de Nadal,

jueves, 23 de octubre de 2014

TARDA DE KARTS

El dia 22 d'octubre, els/les alumnes de sisè de primària van realitzar una activitat d’educació viària. Circuit de karts. Va tenir lloc en una Caravana itinerant que incorporava una aula de formació amb mitjans audiovisuals i un circuit de 1000 m2 per a la conducció de karts elèctrics. L'objectiu era Promoure comportaments i actituds responsables i cíviques dels escolars en relació amb el trànsit, aportant els coneixements adequats i assajant en situacions quasi reals. Els/les alumnes s'ho van passar d'allò més bé.

TARDA DE KARTS

TARDA DE KARTS on PhotoPeach

martes, 23 de septiembre de 2014

                                                                                                            
ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR                                                  
(Centre Concertat per la Generalitat)                                                        
C/ Sant Pere, 5
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon  933791856

CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolguts/des Pares i Mares,
Ens adrecem a vosaltres per a facilitar informació referent al curs escolar 2014-2015, amb la finalitat que tingueu una idea puntual del funcionament del Centre.
Calendari escolar
Inici del curs:   15 de setembre del 2014.
Dies de lliure disposició : 3 de novembre 2014, 16 de febrer  del 2015 i  4 de maig del 2015
Dies festius : 1a Festa local  29 de setembre
                         Constitució       6 de desembre
                        Immaculada      8 de desembre
                        Dia del treball   1 de maig
                        2ª Festa local    25 de maig

Vacances de Nadal:  Últim dia de classe el 23 de desembre 2014.
                                     Inici el dia 8 de gener de 2015.
Vacances de Setmana Santa:  Del 28 març al 6 d’abril del 2015 (ambdós inclosos)
Final de curs:  Últim dia de classe 19 de juny 2015.


Horari
Educació Infantil
Matí de 9 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 9 a 13 hores,  el 23 de desembre del 2014 i les setmanes del 8 al 19 de juny del 2015. Per als alumnes que es queden a dinar fins a les 15 hores.
Educació Primària
Matí de 9 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 9 a 13 hores, el 23 de desembre del 2014 i les setmanes del  8 al 19 de juny del 2015. Per als alumnes que es queden a dinar fins a les 15 hores.
Educació Secundària
Matí de 8 a 13 hores. Tarda de 15 a 17 hores.
Es farà jornada continuada de 8 a 13 hores , el dia 23 de desembre del 2014 i les setmanes del 8 al 19 de juny del 2015.
Agenda
A partir de P3, cada alumne/a tindrà una agenda que s’utilitzarà per tractar els temes del  dia a dia: demanar entrevista, informar de causa de retard, visita al metge, indicacions dieta, anotar deures, si algun dia l’alumne/a s’ha de quedar a dinar i per a la comunicació família-tutor/a.
Sortides de l’escola
Els/les alumnes de Primària sortiran de l’escola al migdia i tarda començant per sisè  i en últim lloc ho farà primer.
Activitats extraescolars
Hi ha una oferta molt variada d’activitats extraescolars. S’informarà a les reunions d’inici de curs.
Educació Física
Quan un alumne/a no pugui participar amb normalitat a les sessions d’Educació Física cal que porti un justificant del metge que indiqui les recomanacions de cara a l’activitat física i si és el cas, el nombre de sessions que recomana no practicar-ne.
Medicaments
Quan un/a alumne/a hagi de prendre alguna medicació dins l’horari escolar, cal que porti la medicació, la còpia de la recepta o informe del metge i l’autorització que facilita l’escola, signada pel responsable de l’alumne/a, conforme autoritza al seu mestre/a tutor/a  o responsable de menjador a donar la medicació a l’alumne/a.
Salut i seguretat dels nostres alumnes
Referent  a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, és convenient d’abstenir-se de portar el/la nen/a a l’escola quan:
-Té febre o n’ha tingut la nit anterior
- Té diarrea i vòmits
- Té tos intensa i contínua o si li costa respirar
- Té polls i llémenes (caldrà seguir el tractament adequat fins que estiguin ben nets).
- Té conjuntivitis
- Té varicel.la (fins que les lesions s’hagin assecat i hagin fet crosta).
-  Làmblies (paràsits intestinals).
-  Erupcions en què no s’hagi descartat una causa infecciosa.
Si hi ha alguna urgència o si cal dur el/la  vostre/a fill/a al metge, us avisarem als telèfons anotats a l’agenda. És important que siguin telèfons en els que us puguem localitzar en horari escolar.
És convenient que comuniqueu a l’escola els canvis de domicili i/o telèfon, per tal de mantenir actualitzades les nostres bases de dades.
Blog i web de l’escola
L’escola té un bloc on les mestres pengen informació referent a les seves tutories com poden ser activitats, fotografies de sortides etc.
L’adreça és la següent: escolanostrasenyoradelmar.blogspot.com
Pàgina web de l’escola
L’adreça és la següent: www.nostrasenyoradelmar.com

Equip Directiu
Representant  de la titularitat: Vicenç Solera Melendres
Director Secundària: Jordi Cuadrado Tolosa
Directora Primària i Parvulari: Encarna Sánchez Berrocal
Cap d’ Estudis Secundària: Vicenç Solera Sánchez
Cap d’ Estudis Primària: Núria Augué Agramunt
Distribució del Professorat
Tutories Parvulari
P-3 Alejandra Daniela Gutiérrez
P-4 Marta Ruiz Lara
P-5 Carlos Flor Cebolledo
Reforç:  Mayte Valderrábano Alonso
Anglès: Mayte Valderrábano Alonso
Psicomotricitat: Eric Nadal Aguado

Tutories Primària
1r: Eva Ma. García Cabrera
2n: Encarna García Baena
3r: Pilar Fajardo Corma
4t: Marta Millán Salayet
5è: Josefa Martín Rodríguez
6è: Núria Augué Agramunt

Especialistes Primària
Català: Núria Augué Agramunt
Anglès: Josefa Martín Rodríguez
Música: Josefa Martín Rodríguez
Ed. Física: Karina Antolín Priotto i Eric Nadal Aguado
Activitats Complementàries Primària: Laura Magán Requena , Francesc Solera Sánchez i Andrea Ufano
Coordinador TIC: Vicenç Solera Sánchez
Religió/Valors: Eva María García, Encarna García , Carmen Molina i Eric Nadal

Tutories Educació Secundària Obligatòria
1r: Rosa Maria Moles Castillo
2n: Noelia Calderón Gostanzo
3r: Alicia Magrans Chico
4t: Dídac Muñoz Garrido

Relació escola família
La relació pares - mestres és important que sigui fluïda, a l’escola tenim tres nivells de comunicació.
1a Reunions de curs: Es convoquen a començament de curs.
2a Avaluacions - informes:
Educació infantil: rebreu  tres informes escrits.
Educació primària: rebreu tres informes escrits
Educació Secundària: rebreu tres informes escrits.
3a Entrevistes individuals amb el tutor:
Les famílies sempre que considerin necessari poden demanar entrevista per a parlar amb el tutor del seu fill, de tota manera cada família mantindrà com a mínim una entrevista amb el tutor/a del seu fill/a durant el curs. A final de curs, el tutor o els pares poden sol.licitar-ne una altra si ho veuen necessari.
Cada mestra té una hora setmanal per a atendre les famílies. En qualsevol moment del curs podeu demanar entrevista concertant el dia mitjançant l’agenda.
Els pares/mares han de facilitar els seus correus electrònics al centre per tant de poder-los enviar una contrasenya per poder entrar a la plataforma Alexia

Reunions informatives d’inici de curs
Convoquem els Pares/Mares de:

Parvulari:
P3    9 de setembre  del 2014
P4 ,P5  9 d’octubre del 2014

Primària:
Cicle Inicial 1r:  4 de setembre del 2014
2n: el dia 30 de setembre del 2014
Cicle Mitjà 3r i 4t: el dia 2 d’octubre del 2014
Cicle Superior 5è i 6è: el dia 23 de setembre del 2014

ESO:
1r, 2n el dia 25 de setembre del 2014
3r i 4t el dia 30 de setembre  del 2014
Les reunions tindran lloc a les 17:15 hores en una aula de l’escola.
L’assistència a les reunions és molt important, ja que es donaran les informacions més rellevants de cada curs.

Horaris de visites de professors- tutors
Les entrevistes s’hauran de concertar mitjançant l’agenda escolar.

Parvulari
P-3: Dimarts d’11 a 12 hores.  Alejandra Daniela Gutiérrez
P-4: Dimarts de 15 a 16.00 hores Marta Ruiz Lara
P-5: Dijous de 15 a 16 hores Carlos Flor Cebolledo

Primària
1r Dijous de 9.30 a 10.00 i de 16.30 a 17.00 hores. Eva García Cabrera
2n Dimarts de 16.00 a 17.00. Encarna García Baena
3r Dijous de 16.00 a 17.00. Pilar Fajardo
4t Dijous de 11.30 a 12.30. Marta Millán Salayet
5è Dimarts  de 15.00 a 16.00. Pepi Martín
6è Dijous de 16.00 a 17.00. Núria Augué

Secundària
1r Dimarts de 12.00 a 13.00 hores  Rosa María Moles
2n Dimecres de 9.00 a 10.00 hores Noelia Calderón
3r Divendres de 11.00 a 12.00 hores Alicia Magrans
4t Dilluns de 16.00 a 17.00 hores Dídac MuñozPersonal no docent
Senyor Vicenç Solera Melendres : Administrador
Horari de Secretaria
De dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores
Divendres de 9.00 a 13.00 hores

Avaluació i informes
Parvulari
Àlbums:  Un, en finalitzar el trimestre
Informes: P3,P4,P5:   el primer, el 23 de desembre del 2014
                                      el segon, el 27 de març del 2015
                                      el tercer, el 18 de juny del 2015
Primària
Cicle inicial ( Primer i Segon)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon , el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015             

Cicle Mitjà ( Tercer i Quart)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015

Cicle Superior ( Cinquè i sisè)
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 18 de juny del 2015

Educació Secundària Obligatòria
Informes: el primer,  el 23 de desembre del 2014
                   el segon,  el 27 de març del 2015
                   el tercer,  el 30 de juny del 2015

El calendari de l’avaluació extraordinària del curs 2014-2015 per a l’ESO: dies 2 i 3 de setembre del 2015.

Serveis
Gabinet Psicopedagògic
Les entrevistes es concertaran telefònicament o mitjançant els tutors respectius.
Responsables
Encarna Sánchez Berrocal
Alejandra Gutiérrez
Dies i hores de visita ( Cal concertar visita)Menjador
L’escola compta amb servei de menjador. Es pot utilitzar diàriament o bé dies solts. Cal anotar a l’agenda si el/la nen/a ha de fer dieta, si un dia solt es quedarà a dinar, o qualsevol altra incidència.

Guarderia
Es pot disposar d’aquest servei a partir de les 8 hores del matí.

Extraescolars
A partir de les 17 hores l’escola ofereix per als/a les seus/seves alumnes activitats extraescolars a partir del mes d’octubre: Hip Hop, guitarra, anglès, taekwondo, diverjoc, rítmica i balls per a pares i mares.Desitgem que aquest curs sigui molt profitós per a tots/es els/les nens/e i aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt cordialment.

La direcció


El Prat de Llobregat a 15 de setembre del  2014

ACTIVITATS 2014-2015

NOSTRA SENYORA DEL MAR

ACTIVITATS PROGRAMADES SISÈ CURS DE PRIMÀRIA CURS 2014-15

La Castanyada 31 d’octubre a la masia  EL XALOC  Calders comarca del Bages
Carnaval 13 de febrer
Festival de final de curs el maig a l’Estruch
Colònies principis de juny
Graduació: primera quinzena de juny
Cloenda del curs escolar 19 de juny
Altres activitats:
Teatre àrea de llengües
Àrea de català: La fàbrica de contes,
Àrea d’anglès: Learning english through theatre.
Objectiu: Fomentar l’ús correcte de les llengües i l’interès dels alumnes pel teatre.
Educació artística:
XIV Cantata de la Ciutat del Prat. Descripció: Acte en què tot l’alumnat de 6è de primària de les escoles participants del Prat es troben per cantar els temes de la Cantata.
El gust per la lectura:
Bagul de llibres per a les biblioteques escolars del Prat. Objectiu: Motivar els/les nens/es a interessar-se pels llibres, (contes, rondalles, cançons.)
Micro obert a les escoles per Sant Jordi. Descripció: Mostra de lectura en veu alta de poemes, contes o de qualsevol altra activitat treballada a l’aula en el marc de la diada de Sant Jordi.
Participació en el concurs Lectura en veu alta
Educació ambiental:
Coneguem el Delta. Descripció: Tracta d’un conjunt d’activitats que ens apropen al coneixement del delta del Llobregat.
Salvem el fartet. Descripció: Participació de l’escola en un projecte de recuperació del fartet.
El Prat ciutat dels infants:
Consell d’infants. Objectiu: Donar als infants l’oportunitat de formar part activa de la societat, recollint debatent i posant en pràctica les seves opinions, propostes i idees sobre com els agradaria la ciutat on viuen.
Recordem els jocs d’abans; és jugant com aprenem a viure. Objectiu: Recuperar la riquesa del joc tradicional.
Sensibilització en clau de gènere:
Emocions i sentiments. Objectiu: Contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes, promovent l’adquisició de valors i aptituds.
Educació per a la salut:
Què em passa? Descripció: Tracta sobre afectivitat i sexualitat, a càrrec de la responsable del SISA de l’Ajuntament.
Estàs pantallat? Descripció: Tracta sobre l’ús/abús de les noves tecnologies.
Seguretat
Internet segura: Objectiu: Donar consells per garantir la seguretat a l’ordinador.
Educació viària:
Caravana d’educació viària circuit de Karts Objectiu: Promoure comportaments i actituds responsables i cíviques dels escolars en relació amb el trànsit, aportant els coneixements adequats.
Educació Física:
Cros Escolar data: A concretar (Un diumenge de Gener) Organitza: Consell Esportiu Baix Llobregat
Sessió especial Final de Curs (Jocs d’aigua)Descripció: L’activitat es realitzarà dins de l’horari d’educació física de cada un dels cicles. Es tractarà de realitzar diferents jocs de punteria, de transport, cooperatius amb globus d’aigua, galledes, pistoles d’aigua, etc. Els alumnes aquell dia hauran de dur roba de recanvi, tovallola i xancletes d’aigua.
Jocs Paralímpics a l’Estruch
Organitza: Consell Esportiu Baix Llobregat
Objectiu: Fomentar l’empatia.REUNIÓ DE  PARES: Curs 2014-2015

Mestres que imparteixen classe a  sisè curs de primària:

La tutora, Núria Augué , imparteix la majoria de les àrees del Curs de Sisè, Llengua Catalana, Coneixement del Medi i Matemàtiques, no obstant també tindran altres mestres, segons les matèries:
Llengua Castellana, Anglès i Música: Pepi Martín
Science i Francès: Francesc Solera
Dictats, Redaccions, Problemes de Matemàtiques i Càlcul: Andrea Ufano
Plàstica: Encarna García
Educació Física: Karina Antolín
Religió/Valors: Eric Nadal/Carmen Molina
Psicològa: Alejandra Gutiérrez i Encarna Sánchez


                 Recomanacions, orientacions i consells:

-          Estudis psicopedagògics recomanen dedicar  a les tasques i al treball escolar al menys 10 minuts diaris a partir de 1r de primària, incrementant el temps fins a 6è. És a dir, 10 minuts a 1r, 20 minuts a 2n, 30 minuts a 3r.... i uns 60 minuts a 6è.
-          És molt important que el nen/nena vegi que els seus pares es preocupen dels seus estudis, per tant cal revisar la feina que fa cada dia i motivar-lo en el procés.
-          Els jocs electrònics, la televisió són els robatemps dels estudis dels nens. Cal tenir-ne cura.
-          Els pares han de mirar cada dia l’ agenda de l’ alumne per tal de fer un seguiment  del seu progrés  (pot haver alguna nota del professor...)
-          Abans de fer els deures o tasques escolars es recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’ han vist d’ aquesta matèria a classe. Cal que, a més a més dels deures, vagi estudiant el que s’ha explicat a classe.
-          L’ alumne ha de revisar l’horari el dia abans d’anar a l’escola, per tant de no oblidar-se cap llibre ni material.
-          Sempre que es lliuri una informació als pares, es notificarà per escrit a l’agenda amb acusament de rebuda.
-          Els treballs dels llibres de lectura s’ han de lliurar els dies assenyalats.
-          Es important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.
-          La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
-          Les faltes d’ assistència a classe han d’estar justificades per escrit a l’agenda. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. Si van al metge han de lliurar a la tutora el justificant corresponent.
-          Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, per realitzar les classes d’educació física els divendres.
-          Quan els/les alumnes hagin de sortir de l’escola (excursió,teatre etc.) han d’anar vestits amb el xandall de l’escola.
-          Cal no portar a classe objectes de valor com poden ser mòbils o qualsevol joc electrònic.
-          Cal mantenir en bon estat les agendes, per tant evitarem que els/les nens/nenes hi posin fotografies, cromos etc. que hi dificulten l’escriptura.
-          Els controls que facin els/les nens/es a l’escola, es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los i veure on els/les seus/ves fills/es han tingut més dificultats.
-          Els controls es tornaran signats al professor, el pròxim dia que toqui la matèria del control.
-          Abans de fer un examen els/les alumnes faran un repàs general del tema que els pares/mares controlaran a través de la seva signatura. És indispensable presentar el repàs, ja que aquest fet facilita que el control pugui sortir millor.
-          Cal estar al dia en l’estudi de les àrees i no deixar-lo per quan hi ha control. Si s’acumula la matèria d’estudi pel final no s’assoleix del tot bé i es confonen els conceptes.
-          Els/les nens/es faran un bon ús del dossier de redaccions.
-          L’alumnat ha de tenir al dia El quadern del lector.
                  L’ avaluació serà continua i es tindrà en compta:

-          Treball i  participació.
-          Deures i estudi.
-          Proves concretes dividides en unitats per a  avaluar el nivell.
-          Adequació i presentació de les tasques d’ampliació i de reforç.
-          Actitud i interès a classe.
-          Presentació de la feina ben feta.


 Consells per ajudar a educar millor els/les fills/es:

-          Els pares sols, no poden educar i l’escola sola,  tampoc, cal que existeixi          
    complicitat i col.laboració de les dues parts implicades.
-          L’escola som tots pares i mestres, una tasca amb la que hem de gaudir col.lectivament.
-          Els/les nens/es necessiten tenir límits, no hem de pensar que ens estimaran més si no se’ls diu mai que no.
-          Els/les nens/es necessiten ser escoltats. Els/les hem d’ajudar a posar nom a les seves emocions.
-          Cal no donar consells en moments d’agitació emocional del nen/a. Hem d’esperar que es calmi per a donar-li instruccions.
-          No hem de criticar els sentiments del nen/a, sinó els seus comportaments. No cal dir ets un dolent, un gandul, mandrós, etc. sinó “has fet això malament i ho podries millorar”.
-          No podem pretendre resoldre tots els problemes. Els nens/es necessiten fer-se forts/es i han d’aprendre a fer-se responsables del que han dit o fet. Encara que en moments crítics han de tenir el nostre recolzament.
              
La pàgina WEB de l’escola és: www.nostrasenyoradelmar.com  que conté el correponent enllaç al blog.


jueves, 11 de septiembre de 2014

ESCOLA Nstra Sra del MAR
HORARI CURS
2014-15
6è Primària
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
MATÍ
9-10 H
Science
Castellà
Català
Castellà
Català
10-11H
Matemàtiques
Català
Tutoria
Tutoria
Matemàtiques
Pati
Pati
11-12H
Pati
Pati
Science
Problemes
Geometria
Pati
Música
Religió /Valors
Esport
12-13H
Castellà
Dictats,
redaccions CB
Français
Anglès
TARDA
15-16H
Religió/Valors
Matemàtiques
reforç
Matemàtiques
reforç
Plàstica
Anglès
16-17H
Anglès
CMNS
CMNS
Música
CMNS