martes, 22 de septiembre de 2015

ACTIVITATS PROGRAMADES PER SISÈ CURS 2015-16NOSTRA SENYORA DEL MAR

ACTIVITATS PROGRAMADES SISÈ CURS DE PRIMÀRIA CURS 2015-16
La Castanyada 30 d’octubre a la masia  Can Ribes. Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Carnaval 5 de febrer
Colònies principis de juny
Festival d’extraescolars al mes de juny
Cloenda del curs escolar 21 de juny

Altres activitats: TEATRE
L´anglès: la clau per obrir-se al món.
Learning english through theatre. Objectiu: Fomentar l’ús correcte de la llengua anglesa a través del teatre.
La fàbrica de contes. Objectiu: Despertar l´interès dels alumnes pel teatre com activitat educativa i lúdica en català.
Educació artística:
XV Cantata de la Ciutat del Prat. Descripció: Acte en què tot l’alumnat de 6è de primària de les escoles participants del Prat es troben per cantar els temes de la Cantata.
El gust per la lectura:
XII concurs petits contes. Objectiu: Fomentar l’escriptura i l’hàbit lector entre el públic escolar.
Bagul de llibres per a les biblioteques escolars del Prat. Objectiu: Motivar els/les nens/es a interessar-se pels llibres, (contes, rondalles, cançons.)
Participació en el Certamen de Lectura en veu alta
Educació ambiental:
Coneguem el Delta. Descripció: Tracta d’un conjunt d’activitats que ens apropen al coneixement del delta del Llobregat.
Salvem el fartet. Descripció: Participació de l’escola en un projecte de recuperació del fartet.
El Prat ciutat dels infants:
Consell d’infants. Objectiu: Donar als infants l’oportunitat de formar part activa de la societat, recollint debatent i posant en pràctica les seves opinions, propostes i idees sobre com els agradaria la ciutat on viuen.
Recordem els jocs d’abans. Objectiu: Conèixer alguns jocs tradicionals i posar-los en pràctica.
Sensibilització en clau de gènere:
Emocions i sentiments .Objectiu: Contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes, promovent l’adquisició de valors i aptituds.
Educació per a la salut:
Què em passa? Descripció: Tracta sobre afectivitat i sexualitat, a càrrec de la responsable del SISA de l’Ajuntament.
Estàs pantallat? Descripció: Tracta sobre l’ús/abús de les noves tecnologies.
Seguretat:
Internet segura: Objectiu: Donar consells per garantir la seguretat a l’ordinador.
Educació per a la salut:
Taller de prevenció d’accidents i primers auxilis, a càrrec de la Creu Roja.
Educació Física
Jornada de Cros i Cursa d’orientació: Objectiu: Promoure comportaments i actituds de col·laboració entre companys. Utilitzar nocions topològiques per orientar-se a l'espai en relació a la posició de d'objectes.
Activitat esportiva a l’entorn natural del Prat de Llobregat
Relacionades amb el projecte interdisciplinari
Educació viària:
Caravana d’educació viària circuit de Karts Objectiu: Promoure comportaments i actituds responsables i cíviques dels escolars en relació amb el trànsit, aportant els coneixements adequats.
Puja al bus. Objectiu: Acostar la utilització del transport públic als nens i nenes proporcionar-los informació i recursos perquè tinguin un major grau d’independència.    
Visita al centre de Control del Metro. Objectiu: Conèixer de manera general el funcionament d’aquest centre i la importància que té en la seguretat i la regulació dels intervals de pas dels trens.
Modelisme ferroviari. Objectiu: Fomentar i donar a conèixer l’afició a aquest sistema de transport i al modelisme ferroviari.
La nit del Titànic al Museu marítim de Barcelonamartes, 8 de septiembre de 2015BENVINGUTS /DES AL NOU CURS 2015/2016enovadar tal d’iniciar un nou curs, us esperem ben 

                                                     HORARI        CURS 2015-2016
HORARI    CURS     2015 - 2016
PROFESSORA:
PEPI
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
MATÍ

9-10
SCIENCE
CASTELLÀ
FRANCÈS

MATEMÀTIQUES

CMNS
10-11
CASTELLÀ
MATEMÀTIQUES
TUTORIA
           MÚSICA

MATEMÀTIQUES


PATI
              PATI
11-12
       PATI
              PATI

SCIENCE
           CATALÀ
             PATI
   TUTORIA
VALORS
SPORT
12-13

MATEMÀTIQUES

VALORS
ANGLÈS
COMPLEMENTARIA
TARDA

15-16
        CMNS
COMPLEMENTARIA

CATALÀ
 CMNS
ANGLÈS

16-17

CATALÀ
ANGLÈS
CASTELLÀ
MÚSICA
PLÀSTICA

lunes, 7 de septiembre de 2015

REUNIÓ DE  PARES: Curs 2015-2016

Mestres que imparteixen classe a  sisè curs de primària:

La tutora, Pepi Martín , imparteix la majoria de les àrees del Curs de Sisè, Llengua Castellana, Matemàtiques, Anglès, Música no obstant també tindran altres mestres, segons les matèries:
Llengua Catalana: Núria Augué
Science i Francès: Francesc Solera
Dictats, Redaccions, Problemes de Matemàtiques i Càlcul: Andrea Ufano
Plàstica/Medi : Pilar Fajardo
Educació Física: Cristian García
Religió/Valors: Cristian García
Psicològa: Alejandra Gutiérrez i Encarna Sánchez


                 Recomanacions, orientacions i consells:

-          Estudis psicopedagògics recomanen dedicar  a les tasques i al treball escolar al menys 10 minuts diaris a partir de 1r de primària, incrementant el temps fins a 6è. És a dir, 10 minuts a 1r, 20 minuts a 2n, 30 minuts a 3r.... i uns 60 minuts a 6è.
-          És molt important que el nen/nena vegi que els seus pares es preocupen dels seus estudis, per tant cal revisar la feina que fa cada dia i motivar-lo en el procés.
-          Els jocs electrònics, la televisió són els robatemps dels estudis dels nens. Cal tenir-ne cura.
-          Els pares han de mirar cada dia l’ agenda de l’ alumne per tal de fer un seguiment  del seu progrés  (pot haver alguna nota del professor...)
-          Abans de fer els deures o tasques escolars es recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’ han vist d’ aquesta matèria a classe. Cal que, a més a més dels deures, vagi estudiant el que s’ha explicat a classe.
-          L’ alumne ha de revisar l’horari el dia abans d’anar a l’escola, per tant de no oblidar-se cap llibre ni material.
-          Sempre que es lliuri una informació als pares, es notificarà per escrit a l’agenda amb acusament de rebuda.
-          Els treballs dels llibres de lectura s’ han de lliurar els dies assenyalats.
-          Es important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.
-          La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
-          Les faltes d’ assistència a classe han d’estar justificades per escrit a l’agenda. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. Si van al metge han de lliurar a la tutora el justificant corresponent.
-          Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, per realitzar les classes d’educació física els divendres.
-          Quan els/les alumnes hagin de sortir de l’escola (excursió,teatre etc.) han d’anar vestits amb el xandall de l’escola.
-          Cal no portar a classe objectes de valor com poden ser mòbils o qualsevol joc electrònic.
-          Cal mantenir en bon estat les agendes, per tant evitarem que els/les nens/nenes hi posin fotografies, cromos etc. que hi dificulten l’escriptura.
-          Els controls que facin els/les nens/es a l’escola, es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los i veure on els/les seus/ves fills/es han tingut més dificultats.
-          Els controls es tornaran signats al professor, el pròxim dia que toqui la matèria del control.
-          Abans de fer un examen els/les alumnes faran un repàs general del tema que els pares/mares controlaran a través de la seva signatura. És indispensable presentar el repàs, ja que aquest fet facilita que el control pugui sortir millor.
-          Cal estar al dia en l’estudi de les àrees i no deixar-lo per quan hi ha control. Si s’acumula la matèria d’estudi pel final no s’assoleix del tot bé i es confonen els conceptes.
-          Els/les nens/es faran un bon ús del dossier de redaccions.
-          L’alumnat ha de tenir al dia El quadern del lector.
                  L’ avaluació serà continua i es tindrà en compta:

-          Treball i  participació.
-          Deures i estudi.
-          Proves concretes dividides en unitats per a  avaluar el nivell.
-          Adequació i presentació de les tasques d’ampliació i de reforç.
-          Actitud i interès a classe.
-          Presentació de la feina ben feta.


 Consells per ajudar a educar millor els/les fills/es:

-          Els pares sols, no poden educar i l’escola sola,  tampoc, cal que existeixi          
    complicitat i col.laboració de les dues parts implicades.
-          L’escola som tots pares i mestres, una tasca amb la que hem de gaudir col.lectivament.
-          Els/les nens/es necessiten tenir límits, no hem de pensar que ens estimaran més si no se’ls diu mai que no.
-          Els/les nens/es necessiten ser escoltats. Els/les hem d’ajudar a posar nom a les seves emocions.
-          Cal no donar consells en moments d’agitació emocional del nen/a. Hem d’esperar que es calmi per a donar-li instruccions.
-          No hem de criticar els sentiments del nen/a, sinó els seus comportaments. No cal dir ets un dolent, un gandul, mandrós, etc. sinó “has fet això malament i ho podries millorar”.
-          No podem pretendre resoldre tots els problemes. Els nens/es necessiten fer-se forts/es i han d’aprendre a fer-se responsables del que han dit o fet. Encara que en moments crítics han de tenir el nostre recolzament. 
              
La pàgina WEB de l’escola és: www.nostrasenyoradelmar.com  que conté el correponent enllaç al blog.